Japan Logitem Group inaugurated a large-scale logistics center in Da Nang. 20,000m2.

Read more ...

This morning, February 11, 2019 (7th of AL), New CC held a ceremony to start the spring

Read more ...

Giải golf thường niên do công ty TÂN CC tổ chức tại sân gôn MONTGOMERIE LINKS

Read more ...

ngày 10/06/2019, Tập đoàn Logitem Nhật Bản khởi công nhà kho mới LOGITEM Tân Đông Hiệp

Read more ...

  LATEST NEWS

  9. 9. 2020
  Logitem DA NANG

  Japan Logitem Group inaugurated a large-scale logistics center in Da Nang. 20,000m2. ...

  9. 9. 2020
  New CC joyfully celebrated the Spring Festival

  This morning, February 11, 2019 (7th of AL), New CC held a ceremony to start the spring ...

  9. 9. 2020
  6TH NEW CC EXPLOITATION FOR NEW YEAR 2018 IN 2018

  Giải golf thường niên do công ty TÂN CC tổ chức tại sân gôn MONTGOMERIE LINKS ...

  1. 9. 2019
  Groundbreaking ceremony of new warehouse LOGITEM TDH

  ngày 10/06/2019, Tập đoàn Logitem Nhật Bản khởi công nhà kho mới LOGITEM Tân Đông Hiệp ...

  OUR PROJECT