DỊCH VỤ

 • Khảo sát Xem dự án

  - Khảo sát địa hình
  - Khảo sát địa chất

   

 • Thẩm tra thiết kế Xem dự án

  - Thẩm tra thiết kế công trình công nghiệp và dân dụng

   

 • Xin phép Xem dự án

   - Xin phép đầu tư
   - Xin phép PCCC
   - Xin phép môi trường
   - Xin phép xây dựng

   

 • Dự án EPC/Turnkey Xem dự án

  - Công trình Công nghiệp
  - Công trình Dân dụng
   
   

   

 • Quản lý dự án Xem dự án

  - Lập dự án đầu tư
  - Kiểm soát, điều phối thiết kế
  - Tư vấn đấu thầu
  - Quản lý chất lượng
  - Quản lý chi phí
  - Quản lý khối lượng
  - Quản lý tiến độ
  - Quản lý hợp đồng
  - Quản lý rủi ro
  - Quản lý an toàn lao động

   

 • Thiết kế Xem dự án

  - Thiết kế qui hoạch tổng mặt bằng khu công nghiệp
  - Thiết kế kỹ thuật hạ tầng
  - Thiết kế kiến trúc các công trình công nghiệp và dân dụng
  - Thiết kế kết cấu
  - Thiết kế kỹ thuật cơ, điện, lạnh