Nhà máy nước giải khát Kirin Acecook 

Chi tiết công trình
Năm xây dựng: Tháng 7 năm 2008
Dịch vụ cung cấp: Quản lý dự án
Địa điểm: Khu công nghiệp Mỹ Phước II
Chủ đầu tư: Vietnam Kirin Acecook Beverage