Giám Đốc Điều Hành - CEO

Yêu cầu công việc

1. Hoạch định và điều hành
- Phối hợp với Ban quản trị xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, định hướng phát triển, Quản lý nhà xưởng cho thuê, mục tiêu dài hạn của công ty.
- Điều hành xây dựng mục tiêu cho từng thời gian cụ thể, xây dựng chỉ tiêu đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.
- Điều hành, giám sát và chịu trách nhiệm chung về toàn bộ hoạt động của công ty nhằm đạt được các mục tiêu – chính sách của công ty.
2. Kinh doanh:
- Đinh hướng trong việc tổ chức xây dựng và phát triển .
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng cũng như các ban ngành liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác kinh doanh.
- Tìm hiểu và nắm bắt được nhu cầu của khách hàng cũng như đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp tại từng thời điểm nhằm phát triển, mở rộng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
- Theo dõi, đánh giá, báo cáo kịp thời tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh để từ đó đưa ra các định hướng, giải pháp phù hợp cho từng thời điểm.
Các công việc khác sẽ trao đổi kĩ trong quá trình phỏng vấn.

Chuyên Môn 

- Tốt nghiệp Cử Nhân chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh/ Quản trị doanh nghiệp hoặc chuyên ngành kinh tế.
- Kinh nghiệm điều hành ở vị trí tương đương.
- Thành thạo (nghe, nói, đọc viết) tiếng Trung.
- Địa điểm làm việc . Bầu Bàng - Tỉnh Bình Dương.
- Độ tuổi từ 35 tuổi trở đi .
- Mức lương: trên 20 triệu/tháng

Thông tin liên hệ .

+  Mr : Nguyễn Ngọc Ẩn

+ Email : an.nn@newcc.com.vn

+ ĐT : 0903830558