Các dự án liên quan đến lĩnh vực Quản lý dự án

  • DỰ ÁN SẢN XUẤT VÀ

  • Nhà máy V-Eikou

  • Kho lạnh Lotte - Seaprimexco

  • Nhà máy Prestar

  • Siêu thị Metro Cần Thơ

  • Siêu thị Metro Đà Nẵng

  • Nhà máy nước giải khát