Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tân CC || CÔNG TRÌNH
  • Nhà máy sản xuất cửa

  • Nhà máy Morito 2 mở

  • Nhà máy Gunzetal

  • Nhà máy dệt sợi ShengYang

  • Nhà xưởng ALPLA Mở Rộng

  • Nhà Máy GUNZETAL