• Dự án nhà xưởng VSIP

  • NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT GIÀY

  • NHÀ XƯỞNG MẠ MỞ RỘNG

  • NHÀ XƯỞNG UMW VSIP QUẢNG

  • NHÀ XƯỞNG DRAINMASTER VIỆT NAM

  • NHÀ MÁY DỆT ESQUEL VIỆT

  • NHÀ MÁY SẢN XUẤT TỦ

  • DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG DAIWA

  • DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG SHINJIVINA