Nhà máy Morito 2 mở rộngChi tiết công trình
Năm xây dựng: 01/2018
Dịch vụ cung cấp: Thiết kế và dịch vụ
Địa điểm: Hòa Khánh - Đà Nẵng
Chủ đầu tư: KANE-M LIMITED