Nhà máy GunzetalChi tiết công trình
Năm xây dựng: 01/2018
Dịch vụ cung cấp: Thiết kế và dịch vụ
Địa điểm: VSIP II-A
Chủ đầu tư: Gunzetal LIMITED