Nhà máy dệt sợi ShengYang Dung QuấtChi tiết công trình
Năm xây dựng: 01/2018
Dịch vụ cung cấp: Thiết kế và thi công
Địa điểm: VSIP Quang Ngai
Chủ đầu tư:
ShengYang Vietnam Textile LIMITED