NHÀ MÁY TOKYO KEIKI PRECISION TECHNOLOGYChi tiết công trình
Năm xây dựng: 09/2014
Dịch vụ cung cấp: Thiết kế và thi công
Địa điểm: KCN Cao Hòa Vang - Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Công Ty TOKYO KEIKI PRECISION TECHNOLOGY