CỤM NHÀ MÁY MORITO 2Chi tiết công trình
Năm xây dựng: 10/2014
Dịch vụ cung cấp: Thiết kế và thi công
Địa điểm: KCN Hòa Khánh - Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Công ty TNH KANE-M ĐÀ NẴNG