DỰ ÁN SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG GIẦY KING RICHES - DUNG QUẤTChi tiết công trình
Năm xây dựng: 05/2014
Dịch vụ cung cấp: Thiết kế 
Địa điểm: KCN VSIP QUẢNG NGÃI
Chủ đầu tư: Công ty TNH KING RICHES (VIỆT NAM) FOOTWEAR