NHÀ MÁY PHONAK 

Chi tiết công trình
Năm xây dựng: 2009
Dịch vụ cung cấp:  Thiết kế
Địa điểm: Khu công nghiệp VSIP I, Bình Dương
Chủ đầu tư: Phonak Operation Center Vietnam Co., Ltd