Nhà máy SML Việt Nam 

Chi tiết công trình
Năm xây dựng: 31/03/2011
Dịch vụ cung cấp: Thiết kế
Địa điểm: Khu Công nghiệp VSIP II.
Chủ đầu tư: Cty TNHH SML Việt Nam