Cụm nhà xưởng MoritoChi tiết công trình
Năm xây dựng: 20/06/2011
Dịch vụ cung cấp: Thiết kế & Thi công
Địa điểm: Đường số 6, KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kane-M Đà Nẵng