Nhà máy Korea United Pharm 

Chi tiết công trình
Vị Trí : Khu công nghiệp VSIP I, Bình Dương
Chủ đầu tư : Hàn Quốc
Dịch vụ cung cấp : Thiết kế
Năm xây dựng : 2001