Nhà máy V-Eikou 

Chi tiết công trình
Năm thực hiện: Tháng 10 năm 2006
Dịch vụ cung cấp: Thiết kế & quản lý dự án
Địa điểm: Khu công nghiệp My Phuoc
Chủ đầu tư: V-Eikou (Japan)