Nhà máy giầy Everich 

Chi tiết công trình
Năm thực hiện: Tháng 10 năm 2002
Dịch vụ cung cấp: Thiết kế, giám sát công trình
Địa điểm: VSIP, Binh Duong
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Everich Shoes Việt Nam