Nhà máy Knitting Huế 

Chi tiết công trình
Năm thực hiện: Tháng 5 năm 2008
Dịch vụ cung cấp: Thiết kế & xây dựng
Địa điểm: Khu công nghiệp Phú Bài - Huế
Chủ đầu tư: Bulgary