Kho lạnh Lotte - Seaprimexco 

Chi tiết công trình
Năm thực hiện: Tháng 4 năm 2008
Dịch vụ cung cấp: Thiết kế & quản lý dự án và đấu thầu
Địa điểm: Khu công nghiệp Long Hậu
Chủ đầu tư: Lotte & Seaprimexco Korea and Vietnamese