Nhà máy Alkana 

Chi tiết công trình
Năm thực hiện: Tháng 7 năm 2007
Dịch vụ cung cấp: Thiết kế & xây dựng
Địa điểm: VSIP II, Binh Duong
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Alkana Việt Nam