Nhà máy Prestar 

Chi tiết công trình
Năm thực hiện: Tháng 4 năm 2007
Dịch vụ cung cấp: Thiết kế & quản lý dự án
Địa điểm: My Phuoc IP
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Prestar