Nhà máy Valley View Đà Nẵng 

Chi tiết công trình
Năm thực hiện: Tháng 8 năm 2005
Dịch vụ cung cấp: Thiết kế
Địa điểm: Khu công nghiệp An Don, Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Valley View IND