Nhà máy Sentec 

Chi tiết công trình
Năm thực hiện: Tháng 4 năm 2004
Dịch vụ cung cấp: Thiết kế & thi công
Địa điểm: Tỉnh Đồng Nai
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sentec Việt Nam