Nhà máy Glide/write 

Chi tiết công trình
Năm thực hiện: Tháng 3 năm 2004
Dịch vụ cung cấp: Thiết kế & xây dựng
Địa điểm: VSIP, Binh Duong
Chủ đầu tư: Glide/Write Co., Ltd (USD)