Nhà máy Daiku (Mở rộng)Chi tiết công trình
Năm thực hiện: 3/2012
Dịch vụ cung cấp: Thiết kế & xây dựng
Địa điểm: Khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Daiku - JV