Nhà máy xây sẵn Amata thứ 21 

Chi tiết công trình
Năm thực hiện: Tháng 6 năm 2005
Dịch vụ cung cấp: Thiết kế
Địa điểm: Khu công nghiệp Amata
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Amata Việt Nam