Nhà máy Fes Việt Nam 

Chi tiết công trình
Năm xây dựng: Tháng 12 năm 2004
Dịch vụ cung cấp: Thiết kế & xây dựng
Địa điểm: VSIP, tỉnh Bình Dương
Chủ đầu tư: Fes Vietnam Co., Ltd (Singapore)