Vietnam Knitwear 

Chi tiết công trình
Năm xây dựng: Tháng 10 năm 2002
Dịch vụ cung cấp: Thiết kế & xây dựng
Địa điểm: Hoa Khanh, Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Saigon Knitwear Ltd., Hong Kong)