Saigon Knitwear 

Chi tiết công trình
Năm xây dựng: Tháng 8 năm 2001
Dịch vụ cung cấp: Thiết kế & quản lý
Địa điểm: Khu công nghiệp VSIP I, Bình Dương
Chủ đầu tư: Saigon Knitwear Ltd., Hong Kong)