Nhà máy Fujikura 

Chi tiết công trình
Năm xây dựng: Tháng 2 năm 2001
Dịch vụ cung cấp: Thiết kế móng, tầng lửng & căn tin
Địa điểm: VSIP, tỉnh Bình Dương
Chủ đầu tư: Hazama Corporation (Japan)