Nhà máy Harris Freeman Vietnam - GĐ 2 

Chi tiết công trình
Chủ đầu tư : Tập Đoàn Harris Freeman Viet Nam
Phạm vi dịch vụ : Thiết kế