Newcc nhận bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính vì thành tích chấp hành tốt chính sách thuế 2017

Đăng trong mục Tin công ty

           NEWCC  vừa vinh dự được nhận bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính vì thành tích chấp hành tốt chính sách thuế 2017.  Là một trong những doanh nghiệp tại HCM  được nhận bằng khen lần này. Trong nhiều năm qua, NEWCC cũng đã được tặng bằng khen vì thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế. Với vinh dự này NEWCC một lần nữa khẳng định sự minh bạch và tuân thủ chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam, đặc biệt là nghĩa vụ nộp thuế Nhà nước, thể hiện tinh thần và trách nhiệm của một doanh nghiệp .

         NEWCC rất tự hào vì là đơn vị liên tục nhận được bằng khen dành cho doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu trong  nhiều năm  qua. Đây là một sự ghi nhận quý báu dành cho NEWCC đối với sự đóng góp tích cực của công ty vào ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, hoạt động khen thưởng này cũng là một nguồn động viên lớn đối với công ty trong việc phát triển hơn nữa hoạt động kinh doanh., tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.