Dự án Cụm nhà xưởng Morito

Đăng trong mục Tin công trình

Hợp đồng Thiết kế và Thi công giữa Công Ty TNHH Kane - M Đà Nẵng (chủ đầu tư) và Công ty New CC (nhà thầu) đã được ký vào ngày 20-06-2011. Dự án dự kiến sẽ được hoàn thành vào tháng 03-2012. Cụm nhà máy Morito tọa  lạc trên Đường số 6 thuộc Khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng.  
Kết thúc san lắp mặt bằng vào ngày 01/06/2011


Công tác lắp dựng kèo thép của một trong 8 nhà xưởng Morito


Văn phòng làm việc BQL dự án Morito  

Công tác lắp dựng ván khuôn, cốt thép sàn nhà xưởng Oishi

Kiểm tra công tác lockseam mái tôn nhà xưởng Inoue