Construction news

NHÀ MÁY SML VIỆT NAM TẠI VSIP II (GIAI ĐOẠN 2)

Sáng nay ngày 17/08/2020, Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tân C.C (New CC) làm Lễ khởi công dự án NHÀ MÁY SML VIỆT NAM TẠI VSIP II (GIAI ĐOẠN 2). Từ vị trí là Nhà thầu thiết kế trong Dự án giai đoạn 1, đến nay New CC đã được Chủ đẩu tư tin tưởng và giao cho công tác thi công dự án Nhà máy giai đoạn 2.

Read more

Logitem

Sáng nay (ngày 21/02/2020), Lễ Khánh thành dự án Trung tâm kho vận phía Nam - Logitem Tân Đông Hiệp đã được tổ chức

Read more

Commencement ceremony of LOGITEM Tan Dong Hiep

Japan Logitem Group

Read more

Logitem Da Nang

Japan Logitem Group

Read more

Ground Breaking Ceremony for RBFs Located in VSIP NGHE AN

Read more

Ground Breaking Ceremony for PLATING FACTORY EXTENSION

Read more

Ground Breaking Ceremony for FOOTWEAR PRODUCTION OF PROPERWELL-DUNG QUAT

Read more

Opening Ceremony for Tokyo Keiki Precision Technology

Read more

Ground Breaking Ceremony for Tokyo KeiKi Precision Technology

Ground Breaking Ceremony for Tokyo KeiKi Precision Technology

Read more

Opening Ceremony for Midori Footwear Safety Viet Nam

Opening Ceremony for Midori Footwear Safety Viet Nam

Read more