Lễ hoàn công nhà máy DaiKu

Dự án nhà xưởng tiêu chuẩn và văn phòng điều hành DaiKu được Thiết kế và Xây dựng bởi Công ty New CC. Hợp đồng đã được ký ngày 22-12-2005 với Chủ đầu tư là Công ty TNHH Daiku - JV (Daiku - JV Co., Ltd).

Xem chi tiết